277 271 916 info@domyspozemkem.cz

NAŠE SLUŽBY

Individuální stavebníci

 • Asistence při zajištění hypotečního úvěru
 • Pomoc s výběrem a zrealizováním koupě pozemku
 • Předprojektová příprava
 • Zajištění vybraného typového projektu a jeho úprav dle požadavků
 • Případně kompletní vypracování individuálního projektu
 • Kompletní inženýring vedoucí k získání stavebního povolení
 • Zajištění realizační stavební firmy a dalších dodavatelů
 • Provádění kompletního stavebního dozoru investora
 • Zabezpečovací systémy od základní ochrany až po „inteligentní domy“
 • Asistence při převzetí jednotlivých etap i hotového díla, včetně zpracování předávacích protokolů
 • Příprava veškerých podkladů ke kolaudaci a účast při kolaudačním řízení
 • Vypracování podkladů pro zápis do Katastru nemovitostí a jejich podání

Vlastníci pozemků

Zajištění kompletní projektové, inženýrské a marketingové obsluhy pro majitele pozemkových celků – „Projektu“:

 • Vypracování záměru včetně analýzy proveditelnosti s finanční rozvahou
 • Kalkulace projektu
 • Návrh optimální pozemkové parcelace projektu, včetně následného zajištění realizace vybrané varianty
 • Návrh opatření pro zvýšení prodejnosti projektu
 • Projekce dopravní a technické infrastruktury (DTI)
 • Inženýring všech souvisejících procesů s výstavbou DTI
 • Zastupování při územním a stavebním řízení
 • Organizace výběrových řízení na odborné zhotovitele DTI
 • Koordinace výstavby DTI
 • Výkon technického dozoru stavby DTI
 • Online marketing prodeje pozemků a akvizice zájemců o jejich koupi
 • Realitní, právní a finančních služby pro zájemce o koupi
 • Projektové a finanční řízení projektu

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na DTI. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na umístění staveb rodinných domů na pozemcích. Dokumentace pro vydání souhlasu s ohlášením / stavebního povolení staveb rodinných domů na pozemcích. V souladu se zadáním koncového klienta – kupujícího pozemku. Dokumentace pro provádění staveb DTI a RD, bude-li tato vyžadována. Dokumentace skutečného provedení staveb DTI a RD pro účely kolaudačních řízení.277 271 916

Po - Ne
8:00 - 17:00

nebo