277 271 916 info@domyspozemkem.cz

O NÁS

Společnost Domy s pozemkem TINEX s.r.o. se věnuje dvěma hlavním činnostem v oblasti stavebnictví. Za prvé je to služba pro individuální stavebníky, kdy je provede celým procesem výstavby rodinného bydlení a za druhé se jedná o pomoc majitelům větších pozemkových celků s jejich zhodnocením, od vypracování záměru s finanční rozvahou a jednání s úřady, až po marketing, prodej a vlastní realizaci.

Služby pro klienty jsou od výběru pozemku a domu, přes zajištění financování, předprojektovou a projektovou přípravu, zajištění výstavby, až po kolaudaci, přičemž je možné do tohoto procesu vstoupit anebo z něj vystoupit v kterékoliv jeho fázi. Všechny služby jsou přesně “na míru” podle klientových představ.

Při spolupráci s vlastníky větších pozemků vždy nejprve vypracujeme celkovou analýzu proveditelnosti s finanční rozvahou jednotlivých variant a potom se na základě zvolené možnosti dohodne forma a rozsah následné spolupráce.

Naší největší výhodou je nestrannost, protože naše projekty realizujeme ze všech možných a na trhu dostupných materiálů a technologií a je nám v podstatě jedno, pro jakou variantu se klient rozhodne. Vždy realizujeme tu, kterou si vybere a provádíme i dozor nad jednotlivými dodávkami, na jejichž úplnost a kvalitu průběžně dohlížíme. Se všemi našimi partnery máme nastaveny stejné podmínky spolupráce, takže nám opravdu nezáleží na tom, jaké řešení zájemce zvolí a naším jediným cílem je, aby byl zcela uspokojen ve svých požadavcích.

Samozřejmostí je, že ve všech etapách spolupráce klienty plně zastupujeme nejen před jednotlivými dodavateli, ale i před úřady, čímž jim šetříme velké množství času, nervů a případných omylů, a tím v konečném důsledku i peněz.277 271 916

Po - Ne
8:00 - 17:00

nebo