277 271 916 info@domyspozemkem.cz

O NÁS

Společnost Domy s pozemkem TINEX s.r.o. byla založena na podzim roku 2015, ale historie její činnosti začíná mnohem dřív. Postupem let se dával dohromady tým odborníků z různých oborů ve stavebnictví, kdy účelem těchto spojení bylo poskytovat klientům komplexní službu při uskutečňování jejich představ o novém bydlení. Postupem času se šíře nabízených služeb rozrostla natolik, že bylo potřeba tomu dát pevnější formu za účelem jednotné koordinace jednotlivých činností. Tato čím dál tím užší spolupráce jednotlivých členů týmu si nakonec vyžádala založení nové, zastřešující společnosti.

Služby pro klienty jsou od výběru pozemku a domu, přes zajištění financování, předprojektovou a projektovou přípravu, zajištění výstavby, až po kolaudaci, přičemž je možné do tohoto procesu vstoupit anebo z něj vystoupit v kterékoliv jeho fázi. Všechny služby jsou přesně “na míru” podle Vašich představ.

Naší největší výhodou je nestrannost, protože naše projekty realizujeme ze všech možných a na trhu dostupných materiálů a technologií a je nám v podstatě jedno, pro jakou variantu se klient rozhodne. Vždy realizujeme tu, kterou si vybere a provádíme i dozor nad jednotlivými dodávkami, na jejichž úplnost a kvalitu průběžně dohlížíme. Se všemi našimi partnery máme nastaveny stejné podmínky spolupráce, takže nám opravdu nezáleží na tom, jaké řešení zájemce zvolí a naším jediným cílem je, aby byl zcela uspokojen ve svých požadavcích.

Samozřejmostí je, že ve všech etapách spolupráce klienty plně zastupujeme nejen před jednotlivými dodavateli, ale i před úřady, čímž jim šetříme velké množství času, nervů a případných omylů, a tím v konečném důsledku i peněz.

Přehled činností:

 • Asistence při zajištění hypotečního úvěru
 • Pomoc s výběrem a zrealizováním koupě pozemku
 • Předprojektová příprava
 • Zajištění vybraného typového projektu a jeho úprav dle požadavků
 • Případně kompletní vypracování individuálního projektu
 • Kompletní inženýring vedoucí k získání stavebního povolení
 • Zajištění realizační stavební firmy a dalších dodavatelů
 • Provádění kompletního stavebního dozoru investora
 • Zabezpečovací systémy od základní ochrany až po „inteligentní domy“
 • Asistence při převzetí jednotlivých etap i hotového díla, včetně zpracování předávacích protokolů
 • Příprava veškerých podkladů ke kolaudaci a účast při kolaudačním řízení
 • Vypracování podkladů pro zápis do Katastru nemovitostí a jejich podání277 271 916

Po - Ne
8:00 - 20:00

nebo